Kalite Politikamız

Form Düğme olarak;

  • Ürettiğimiz ürünler ile ilgili olarak gerek çevre, gerek iş sağlığı ve güvenliği konularında yasal mevzuata uymayı,
  • Müşterilerimizin ihtiyaç, beklenti ve taleplerini belirleyip kaliteden ödün vermeden en doğru ve uygun çözümü sunmayı,
  • Ürünlerimiz ve hizmetlerimizin kalitesi ile ilgili olarak oluşabilecek olumsuz durumların etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri almayı, sürekli geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi, bu konuda personelimizi eğitmeyi ve en iyi şekilde yetiştirmeyi,
  • Ürünlerimizin kalite,yasallık ve güvenliğini onaylayacak 3.parti test laboratuvarları yada sertifikasyon kuruluşları üzerinde tüm şirket yetkilileri ve çalışanları tarafından herhangi bir aşırı etki uygulamamayı ve bu konuda tüm çalışanların bilgilendirilmesi konusunda gerekli eğitimleri planlamayı
  • Çevreyi korumanın önemine inanarak çevre kirliliğini önlemek için; çevreye olan etkilerimizi belirlemeyi ve etkileri mümkün olan minimum seviyeye çekmeyi ve bu faaliyetleri gerçekleştirecek tüm kaynakları seferber etmeyi,
    Üretim tesisimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlike analizini yaparak önleyici yaklaşımla kaza veya meslek hastalıkları gerçekleşmeden önce gerekli olan tüm önlemleri almayı,
  • Personelimizi günümüzün teknolojik gelişmelerine ayak uydurabilecek şekilde sürekli eğiterek, bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmayı,
  • Birbiriyle uyumlu olarak entegre edilen kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli olarak arttırmayı esas almaktayız.
  • Bu temel esaslar doğrultusunda; kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği amaçlarımızın gerçekleşmesi yönünde gerekli risk analizlerini yaparak buna uygun yatırımlar gerçekleştiriyor, üretim ve hizmeti kapsayan süreçleri sürekli izliyor, yasal şartları yerine getiriyoruz.